ว.40 จยย.+จยย.บริเวณถ.ผังเมือง 4 ปากซ.มะลิ บาดเจ็บหญิง 2 ราย

Continue reading ว.40 จยย.+จยย.บริเวณถ.ผังเมือง 4 ปากซ.มะลิ บาดเจ็บหญิง 2 ราย

ว.7ประชาชนรับผูป่วยหมดสติปลุกไม่ตื่น แต่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด

Continue reading ว.7ประชาชนรับผูป่วยหมดสติปลุกไม่ตื่น แต่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด

เหตุ ว.40 จยย.ลงคูน้ำข้างทางก่อนถึงอนามัย ม.9 สะเตงนอกเสียชีวิต แม่ลูก

Continue reading เหตุ ว.40 จยย.ลงคูน้ำข้างทางก่อนถึงอนามัย ม.9 สะเตงนอกเสียชีวิต แม่ลูก

เหตุ คุณตาวัย 80 กว่าปีลื่นล้มศีรษะฉีกขาด 3-4 ซม บ.เลขที่ 4 ถ.อิ่มใจ


Continue reading เหตุ คุณตาวัย 80 กว่าปีลื่นล้มศีรษะฉีกขาด 3-4 ซม บ.เลขที่ 4 ถ.อิ่มใจ

รับผู้บาดเจ็บหกล้มภายในศูนย์คนชรา บาดเจ็บชายสูงอายุ 1 ราย

Continue reading รับผู้บาดเจ็บหกล้มภายในศูนย์คนชรา บาดเจ็บชายสูงอายุ 1 ราย