ว.40 จยย.+จยย.บริเวณถ.ผังเมือง 4 ปากซ.มะลิ บาดเจ็บหญิง 2 ราย

Continue reading ว.40 จยย.+จยย.บริเวณถ.ผังเมือง 4 ปากซ.มะลิ บาดเจ็บหญิง 2 ราย

ว.7ประชาชนรับผูป่วยหมดสติปลุกไม่ตื่น แต่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด

Continue reading ว.7ประชาชนรับผูป่วยหมดสติปลุกไม่ตื่น แต่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด