พบผู้เสียชีวิต ภายในถนนวิฑูรอุทิศ 12 (ซอย 2 ศิริวัฒน์) เป็นชาย 1 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *