พบผู้เสียชีวิต ภายในถนนวิฑูรอุทิศ 12 (ซอย 2 ศิริวัฒน์) เป็นชาย 1 ราย