เหตุมือเข้าเครื่องจักรโรงขนมจีนสะเตงนอกเพศชายมือซ้ายฉีกขาดกระดูกแตก