เหตุมือเข้าเครื่องจักรโรงขนมจีนสะเตงนอกเพศชายมือซ้ายฉีกขาดกระดูกแตก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *