ว.7ประชาชนรับผูป่วยหมดสติปลุกไม่ตื่น แต่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด


ว.7 ประชาชนจับสัตว์เลื้อยคลาน บ้านเลขที่ 254/105 ตรงข้ามตลาดเฉลิมพระเกียรติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *